Tag: แหวน แต่งงาน

  • แหวนแต่งงาน เลือกแหวนเพชรที่ใช่ ถูกต้องตามธรรมเนียม

    ประเทศไทยและประเทศในแถบตะวันตก มีธรรมเนียมประเพณี ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะประเทศไทยของเราที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ การขอแต่งงาน อย่างที่เรามักเห็นในทีวีหรือหนังฝรั่ง ฝ่ายชายจะคุกเข่าของฝ่ายหญิงแต่งงาน โดยมีแหวนแต่งงานเป็นสิ่งแทนใจ ที่นิยม ก็คือ เหวนเพชร ปัจจุบันประเทศไทยของเราก็ได้มีการรับเอาวัฒนธรรมเหล่านี้มา โดยในวันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเป็นแนวทางในการเลือกแหวนแต่งงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามธรรมเนียมที่แตกต่างกัน 1.ขอแต่งงานตามธรรมเนียมตะวันตก การแต่งงานตามธรรมเนียมตะวันตก มีขั้นตอนที่เรียบง่าย แต่เน้นที่การเซอร์ไพร้ ฝ่ายชายจะมีการเตรียมแหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ใช้สำหรับคุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงาน เมื่อฝ่ายผู้หญิงตอบตกลง ฝ่ายชายจะสวมแหวนให้ที่นิ้วนางข้างซ้าย ก็ถือว่าทั้งสอง ได้ทำการหมั้นหมายกันเป็นที่เรียบร้อย ส่วนในพิธีแต่งงานจะมีการเตรียมแหวนแต่งงานทั้งหมด 2 วง เพื่อใช้สำหรับพิธีแลกแหวน แหวนแต่งงานที่นิยมใช้ในพิธี ฝ่ายหญิง นิยมแหวนเพชรรอบวงหรืออาจเป็นแหวนเกลี้ยง ในส่วนฝ่ายชายนิยมแหวนแบบฝังเพชรหรืออาจใช้แหวนเกลี้ยงก็ได้ 2.ขอแต่งงานตามธรรมเนียมแบบไทย สำหรับการแต่งงานตามธรรมเนียมแบบไทยเรา มักจะมีการจัดพิธีหมั้นและพิธีแต่งงาน แยกออกจากัน ถ้าฝ่ายชาย ยังไม่พร้อม ส่วนใหญ่จะจัดพิธีหมั้นก่อน จากนั้นจึงจัดพิธีมงคลสมรสตามหลัง สำหรับพิธีหมั้น จะต้องมีแหวนหมั้น 2 วงที่ต้องสวมใส่ให้กันทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ในส่วนพิธีแต่งงานสามารถใช้แหวนหมั้นมาเป็นแหวนแต่งงานก็ได้ หรือจะซื้อแหวนแต่งงานใหม่ก็ไม่ผิดแปลกอะไร แหวนแต่งงานแบบไทยนิยมแหวนทองคำและแหวนเพชร แหวนของเจ้าบ่าว นิยมแหวนเกลี้ยง ส่วนแหวนของเจ้าสาวนิยมแหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 3.ขอแต่งงานตามธรรมเนียมไทยประยุกต์ การขอแต่งงานตามธรรมเนียมไทยประยุกต์ […]

    Read More