แยกขยะก่อนทิ้ง ลดมลภาวะ รักษ์เรารักษ์โลก

แยกขยะก่อนทิ้ง

ขยะในบ้านเรือนของเรามีหลายประเภทมาก และหลายบ้านก็คงไม่ได้แยกขยะก่อนทิ้งด้วย เพราะว่าเรามักทิ้งขยะรวมกันแล้วมัดเป็นถุงเดียววางไว้หน้าบ้าน กรณีที่มีรถขยะมาเก็บ แต่บางบ้านก็นำไปทิ้งบริเวณถังขยะเลย และการที่เราไม่ได้แยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ในบางครั้งหน่วยงานที่จัดการขยะไม่สามารถคัดแยกขยะ หรือไม่สามารถนำขยะไปรีไซเคิลหรือทำลายขยะอันตรายได้ และวันนี้เราจะพาไปรู้จักวิธีการแยกขยะกัน เพื่อทำให้คุณนั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพได้

            ก่อนอื่นเราจะต้องไปทำความรู้จักกับประเภทของขยะก่อน เพื่อให้คุณเข้าใจถึงประเภทและทำการแยกขยะได้อย่างถูกต้อง สำหรับขยะมูลฝอยในประเทศของเราแบ่งเป็น  4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

            ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายหรือเน่าเสียได้ อย่างเช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ ต้นไม้ ใบหญ้า ขยะประเภทนี้เรามักนำไปทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยต่างๆ โดยสามารถนำไปใช้ในการบำรุงดินหรือต้นไม้ได้ด้วย โดยถังขยะที่เราจะใช้ทิ้งเหล่านี้ คือ ถังขยะสีเขียวที่มีลักษณะสามเหลี่ยมและจะมีรูก้างปลาและเศษอาหารอยู่ตรงกลางถัง

            ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำแปรรูปและนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง ขยะเหล่านี้ คือ แก้ว พลาสติก กระดาษ กระป๋อง ลัง โลหะ และเราสามารถนำขยะไปขายเป็นของเก่าได้ หรือนำไปส่งต่อตามสถานที่ต่างๆที่เขาต้องการ ส่วนถังขยะที่รองรับคือ ขยะสีเหลืองที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกศรหมุนวนเป็นทรงสามเหลี่ยม

            ขยะอันตรายหรือขยะที่มีสารพิษ อย่างเช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป่องสเปรย์ โดยเราอาจดูเครื่องหมายเตือนที่ฉลากก็ได้ เราจึงต้องนำขยะไปจัดการอย่างถูกต้องและปลอดภัย  ส่วนถังขยะที่รองรับ คือ ถังขยะสีส้ม ที่มีสัญลักษณ์วงกลมและมีลูกศรสีขาวชี้ลง และหัวกะโหลกกับกากบาทด้านใน

            ขยะทั่วไป เป็นขยะทั่วไปที่ย่อยสลายได้ยากแต่ไม่ใช่ขยะอันตราย เช่น โฟม ฟอยด์  ถุงพลาสติก เราจะต้องแยกก่อนทิ้ง เพื่อจะได้กำจัดได้อย่างถูกต้อง เราจะนำขยะนี้ไปใส่ในถังขยะสีน้ำเงินที่เป็นรูปคนกำลังทิ้งขยะลงถัง

            สำหรับการแยกขยะ คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ ขยะย่อยสลายได้ คุณต้องแยกระหว่างเศษอาหารและใบไม้ และควรเก็บในภาชนะที่ปิดได้

          ถ้าเป็นขยะรีไซเคิลนั้นควรแยกให้ออกจากกันก่อนที่จะนำไปขาย เพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น กระดาษ ควรแยกประเภทของกระดาษไว้ด้วยและมัดแต่ละชนิดให้เรียบร้อย แต่ถ้าเป็นแก้วก็ล้างให้สะอาดและเก็บรวมกันไว้ แต่ถ้าเป็นพลาสติกก็ต้องนำมาทำความสะอาดและก็ทำให้แบน และแยกระหว่างพลาสติกใสและขุ่นบ้าง แต่ถ้าเป็นขยะอันตราย คุณจะต้องแยกออกจากขยะประเภทอื่นและเก็บให้เรียบร้อย แต่ถ้าเป็นขยะทั่วไปก็ต้องเก็บรวมกันไว้

            และให้มาแยกประเภทต่างๆตามสีที่กำหนด และก็ต้องทำความสะอาดบริเวณที่เก็บขยะให้สะอาด และก็ไม่ควรเผาขยะโดยไม่จำเป็นด้วย

            ทั้งหมดนี้ คือ การแยกขยะที่ถูกต้องที่คุณควรทำความเข้าใจให้ดี